budynek

Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. Nr 2
im. Fryderyka Chopina
w Warszawie

Aktualności


Najbliższe terminy

  Inauguracja roku 2015/2016 - 1 IX 2015, godz. 17.00

W okresie urlopowym szkoła
jest otwarta w godz. 8 - 16.


Interesanci przyjmowani są
w godz. 10 - 16.


W sprawach dotyczących uczniów
zapraszamy od 19 VIII b.r.


R E K R U T A C J A  2015/2016

SPRAWDŹ WYNIKI KWALIFIKACJI


Fundacja pomocy Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie KLAWIKORD prowadzi zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, przygotowujące dzieci w wieku 5 - 8 lat do procesu rekrutacji do szkół muzycznych.

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami oferty innych zajęć prowadzonych w ramach Fundacji - sprawdź teraz